Zoznam denníkov, týždenníkov, mesačníkov a časopisov


noviny a casopisy

Hlavnou úlohou novín je informovať. Majú priniesť čitateľovi nové informácie a správy. Výstížný je anglický názov novín NEWSPAPER. V doslovnom preklade noviny na papieri. Dnešné noviny však neprinášajú len správy ale aj iný obsah ako inzerciu, sekciu pre zábavu, reklamy a podobne.
Za prvé noviny sa predpokladajú Acta diurna, Acta Senatus a Acta Publica, síce to pôvodne noviny byť nemali ale boli to ručne písané štátne oznamy, ktoré boli povesené verejne v Ríme. Významným bodom bolo vynájdenie kníhtlače v 15 storočí. Dali podnet pre vznik letákových novín, ktoré sa neskôr (v 16 storočí) veľmi rozšírili. Ďalším významným bodom bol rozvoj poštových služieb, ktoré zabezpečovali aj rozvoz novín. Takto sa postupne rozvíjali noviny z miestnych na medzimestké. Ďalším významným faktorom, ktoré ovplivnili vývoj novín bol rast vzdelanosti a to v dôsledku rastu počtu skôl.

Zahraničné noviny:

 • Anglicko - Weekly News sa považujú za Anglické prvé noviny a vznikli v roku 1622.
 • V Amerike to boli Public Occurrences, Both Foreign and Domestick zo vznikom v roku 1690

V 19. storočí bolo rozširovanie novín ovlyvnené hlavne revolciou a povinnou školskou dochádzkou. Povinná školská dochádzka zabezpečila väčšiu úroveň vzdelania a s tým spojenú väčšiu gramotnosť. Ľudí, ktorí vedeľi čítať bolo čoraz viac. Mali potrebu túto schopnosť využiť a tak si začali kupovať noviny. Novinárstvo pozizívne ovplyvnila aj Americká občianska vojna, kedže ľudia chceli byť o jej priebehu informovaný.

Nedeľné vydania denníkov
Na začiatku storočia sa denníky v nedeľu nevidávali, no zmenilo sa to príchodim prisťahovalcov z írska. Tí nemali problém z vydaním denníkov aj v nedeľu. Toto bol začiatočný impulz a postupne sa noviny v nedeľu stali samozrejmosťou. Neďeľné denníky boli dokonca najpredávanejšie oproti ostatným dňom.

Časopisy

Časopisy sa líšia od novín kvalitnejším spracovaním papiera, obalom, ktorý je z pevnejšieho materiálu a veľkosťou strán (čašopisy sú zvačajne menšie). Denníky a časopisy sa líšia tematickosťou. Časopisy sú väčšinou zamerané na špecifický záujem určitých skupín ľudí a noviny sú naopak všeobecné a určené pre každého. Noviny a časopisy sa líšia samozrejme aj prediodickosťou, ako často sú vydávané.

Periodická tlač


Pod periodickou tlačou rozumieme zmaterializované výsledky individuálnej i kolektívnej žurnalistickej činnosti, ktorú charakterizuje aktuálnosť, periodicita a publicita. Delíme ju na noviny a časopisy. Noviny majú zvyčajne univerzálny charakter, dennú periodicitu a uverejňujú spravodajstvo i publicistiku. Spravodajstvo, nazývané i ako "hard news" sa zakladá na informáciách a faktoch. Sprostredkováva spoločensky podstatné informácie a slúži verejnosti ku utváraní si vlastných názorov. Obsiahnuté informácie odpovedajú čitateľovi na hlavné otázky typu :kto, kedy, kde, prečo a ako. Naproti tomu publicistika - "soft news" pôsobí viac emocionálne. Okrem informácií obsahuje i názor, hodnotenie a subjektívny prístup, jej výsledkom je poznanie a prípadne presvedčenie a získanie recipienta. Časopisy sa od novín líšia menšou aktuálnosťou, väčšími podrobnosťami rozoberaných tém a grafickou úpravou. Svojou štruktúrou, stavbou textov i celkovým zameraním sú určené okruhu čitateľov, ktorí už boli spravodajsky informovaní a hľadajú detailnejšie, alebo špecializované údaje. Podľa periodicity delíme periodickú tlač na denníky, dvojdenníky, týždenníky, dvojtýždenníky, mesačníky, dvojmesačníky a štvrťročníky. Z domácich novín sa medzi denníky radia napríklad tituly ako Sme, Pravda či Nový Čas. Ako najznámejší týždenník môžeme spomenúť titul Trend. V prípade časopisov majú najmasovejšie náklady týždenníky a dvojtýždenníky. Príkladom týždenníka môže byť Plus 7 Dní či Život. Denníky členíme ešte podľa toho, kedy vychádzajú na ranníky a večerníky. V štruktúre našej periodickej tlače ranníky majú celoslovenský alebo regionálny /krajský/ charakter, večerníky sú zásadne lokálne /mestské/ periodiká. Ďalším odlišujúcim znakom či nepísaným pravidlom je vzťah spravodajstva a publicistiky. Ranníky bývajú prevažne zamerané na spravodajstvo, večerníky skôr na publicistiku. Popri všeobecno - politických poznáme aj špecializované noviny, ktoré sa zaoberajú len jednou tematickou oblasťou spoločenského diania. Sú to napríklad športové noviny /u nás známi titul Šport/, či noviny zaoberajúce sa výlučne hospodárskou tematikou /Hospodárske noviny,Trend/. Časopisy môžeme deliť do viacerých skupín. Podľa nákladu /masové a málonákladové/, podľa zamerania na vek /detské, pre mládež atď./, podľa záujmu /auto-moto, hudba apod./, podľa pohlavia /časopisy pre mužov, pre ženy/, podľa odbornosti a podľa obsahu /rodinné, odborné, popularizačné/.

Okrem týchto aspektov ich delíme podľa toho ako sa v nich využíva fotografia, rozoznávame obrázkové a neobrázkové časopisy. Obe skupiny sa ešte ďalej delia na ideovo - politické, programové, záujmové a výstrižkové.

V súčastnosti sú noviny i časopisy dostupné všade. Výnimky tvoria snáď len krajiny či miesta kde nebolo možné tento civilizačný výdobytok uskutočniť. Postupom času vnikajú i nové tituly, ktoré sa snažia osloviť čo najviac čitateľov. Noviny i časopisy ponúkajú človeku byť neustále v obraze a informovať o najaktuálnejších udalostiach. Časopisy sú jedna z najrozšírenejších médií. Tak ako v iných médiách aj tu je to rozdelené podľa rôznych kategórií. Detské, adolescentné, záujmové a časopisy pre dospelých. Touto kategóriou sa budeme v tejto časti zaoberať. Pri nich sú rozdiely čo sa týka pohlavia najzjavnejšie. Ako sa dá predpokladať muži vnímajú citlivejšie iné pojmy ako ženy nachádzajúce sa pod vodorovnou osou. Ženy vnímajú viacej pojmy ako: móda, parfém, láska, nežnosť, a muži naopak vnímajú kladnejšie: lov, suverén, puška, rýchlosť, kovový. Čiže ženy viac vnímajú pojmy vyjadrujúce náklonnosť, oddanosť, súznenie. U žien je mierne patrný príklon k povinnosti a zodpovednosti. U mužov je to príklon k hedonizmu. V mužskom časopise je žena, láska branná ironicky a posmešne, čím sa preukazuje, že muži berú seba viac vážne až nadradene. Naopak v ženských časopisoch je muž braný ako rovnocenný partner, Rady sú zamerané predovšetkým na vyhovenie mužom. Sú to rady pre ženy od mužov. Ak sú podobné rady v časopisoch pre pánov sú písané skôr ironicky. Z toho vyplýva, že ženy by mali byť tie poslušné, ktoré robia všetko len pre potešenie mužov. A muži by mali byť tí drsný jedinci, ktorých vo svojich záujmoch nič neobmedzuje a sú vždy tí najlepší.

Noviny a časopisy sa dajú rozdeliť na dve hlavné skupiny a to všeobecné alebo špeciálne zamerané na niektorú z rôzonych tém. Všeobecné noviny sa zameriavajú najviac na aktuálne (nové) správy a to zo všetkých odvetví. Špeciálne sú zamerané na konkrétne odvetvie (napríklad rybárstvo, pečenie...)


Zoznam Slovenských denníkov:
Denník N, Aktuality, Hlavné správy Konzervatívny denník, Aktualne, Hospodárske noviny, Korzár, Nový čas, Plus jeden deň, Pravda, Denník politika, Košice dnes, Šport, Konzervatívny denník postoj, Denník SME, Piešťanský denník, Piešťanský denník , Webnoviny, Teraz, 24hodín, Top správy

Časopisy na Slovensku:
Adam, Arch, ASB, Avízo, Bratislavské Noviny, Brejk, Castrum Novum, Cestovateľ, Časopis Q, Dieťa, Dobré jedlo, Dobré krížovky, Emma, Enduro Aktuál, Eurostav, Eva, Fakty Fifík, Folklór, Harmónia, Historická revue, Interiér, Katolícke noviny, Krásy Slovenska, Kultúra, Kysuce, Línia, Ľudové noviny, Mamina, Miau, Môj dom, Muscle&Fitness, Nevesta Nota Bene, Nové Slovo, OK!, PC Revue, PC Space, Pekné bývanie, Pezinčan, Plus 7 dní, Profit, Rebrík, Regionálne noviny, Slovak Spectator, Slovenka, Slovenské reality Snowmag, Svadba, Šarm, Trh nehnuteľností, Týždeň, Vitalita, Záhorák, Záhradkár, Zdravie, Žilinský večerník, Život

Najpredávanejšie časopisy v roku 2014:

Týždenníky
 1. Plus 7 dní
 2. Nový Čas pre ženy
 3. Báječná žen
 4. Eurotelevízia
 5. Katolícke noviny
 6. Rytmus života
 7. Nový čas Nedeľa
 8. Slovenska
 9. Šarm

Mesačníky
 1. Záhradkár
 2. Nový Čas Krížovky
 3. Zdravie
 4. Eva
 5. Emma
 6. Nový Čas Bývanie
 7. Dobré jedlo
 8. Nota Bene
 9. Kamarát

Zdroj: https://nssmas.sk